Библиотеката за слингове "Вълшебен възел" организира периодични бебеносещи срещи в различни градове, на които имате възможност да получите основни инструкции и конкретни насоки за правилното и безопасно използване на слинговете. Срещите на открито са безплатни, тези, които се провеждат в зала са със символична такса за покриване на разходите по наема на залата.

За момента библиотеката провежда лични консултации при заявка предварително във Варна, Хасково, Кърджали на цена от 30 лева. Консултацията продължава средно 60-90 мин. Има възможност и за онлайн консултация с видео-връзка.