Библиотека за слингове

През Март 2013 стартира първата за България библиотека за слингове “Вълшебен възел”. Библиотеката ще предоставя възможност да бъдат наемани различни видове и марки слингове заRead More