Eргономична раница Soul slings, стандартен размер/ Review of standard sized wrap conversion Soul slings soft-structured baby carrier

Ако никога не сте опитвали дадена марка ергономична раница или слинг, какво би ви накарало да го направите? За мен личната история на производителя, ако има такава, както и всички онези малки детайли за компанията, са много по-важни от първоначалната информация за качеството и характеристиките на продукта. Какво искам да кажа всъщност? Че носилка с „добър” произход определено би ме привлякла, дори и да не знам нищо за качествата ѝ. Добре –ето какво имаме тук – изумителните Соул от Индия, компания, ръководена от едно семейство от Бангалор и Най-невероятните ергономични раници, които съм пробвала. За мен, очевидно, имиджът на компанията е много важен, но тук той е подкрепен с отлично качество, удобство и…доброта.

logo

Знам, че искате да прочетете за раницата най-сетне, но първо нека да ви кажа КОЙ я прави. Да, това не е безлична корпорация, която експлоатира труда на незнайни хора. Това е цяло семейство, ръботещо в тясно сътрудничество с местни тъкачи и шивачи, осигурявайки честен поминък на другите в своята общност и едновременно с това, произвеждайки висококачествени, но бюджетни раници, слингове и аксесоари. Повече за историята на Соул – тук – http://www.soulslings.com/pages/our-story

Виждате ли, това е добро начало. Нека сега се спрем на раницата и да видим дали ще я харесате толкова, колкото аз и веднага ще се сдобиете поне с една.

Раницата: Paddy on green – стандартен размер Соул от тъкан памук, панелът е 100 % ръчно тъкан с памучна основа и презрамки, тествано, както всички Соул продукти по директива ASTM F2236.
Носещият – Аз и съпругът ми, както и групичка приятели и почитатели на Библиотеката.

img_20161007_131028 img_20161028_140750 img_20161028_140757 img_20161006_130715
Носеният: Люба – почти на 1,5 г. и в няколко редки случая – Никола на 3,5 г. (да, той се побира в стандартен размер).

Размери:

Ширина на седалката в основата: 15,5 инча/39 см.
Височина на панела: 17 инча/43 см.

Двупосочно регулиране на презрамките, PFAs и плъзгаща се гръдна лента.
Препоръчва се за деца с тегло 7-18 кг. за носене отпред с лице към носещия и на гръб, за деца, които могат да седят самостоятелно.

Подплата на презрамките и колана на кръста – просто я обожавам. Коланът на кръста и презрамките имат специфичен материал, с който са подплатени, мек, но стабилен. Средна твърдост, не тънък и мек като колана на Lenny lamb (който също обожавам), но не и твърд и ръбещ за мен, като при Тула, която определено не е с моя тип колан. Държи се на талията ми без точки на притискане и напрежение, но е достатъчно стабилен и устойчив на тежест. Създава чувство на мекота и пухкавост, много лек и устойчив. Има еластична лента при закопчалката за допълнителна сигурност. Размерите на коланите позволяват раницата да пасва идеално на дребни и по-едри бебеносещи.

Презрамки – можете да носите света на раменете си без дискомфорт и напрежение. Какти при колана на кръста. С двустранното регулиране на презрамките и ремъците за PFAs (perfect fit adjusters), можете да почувствате и реално да постигнете идеалното нагласяне на вашата раница. Освен това те улесняват и кърменето в раницата.
img_20161028_140757 img_20161020_110843 img_20161124_131613 img_20161028_163301

Тази ергономична носилка е доста уголемена и гордо може да ви придружава през почти целия период на носене на вашето дете. Аз носих дори момчето си, което е на 3,5 г. – 14 кг и 96 см. Разбира се, със стандартен размер я няма подкрепата от коляно до коляно, но все пак и на двамата ни беше удобно по време на едночасова планинска разходка из Източните Родопи. Всъщност, обикновено съдя за една носилка по това как се чувствам с нея, носейки по планински терен детето си. Така че тази раница определено печели наградите! Харесвам леки и меки носилки и тази е точно такава, освен това осигурява подкрепа и стабилност. Явно имам специфична конструкция и често раниците ми убиват на таза. Е, със Соул мога да нося с часове.

Още ревюта на тодлър размер на Соул ергономична раница, Саул тай и няколко Соул тъкани слинга предстоят. Следете ни.

… english version below….
logo
If you never tried a certain baby carrier or a wrap, what would make you want to try it? Well, for me the producer’s personal history (if any) and all the little details about the company are a lot more important that the product quality and characteristics. What do I try to say actually? That a carrier with “good” origin would definitely attract me even though I know nothing of its qualities. Okay – here is what we have – an amazing brand Soul slings from India, a family-run company from Bangalore and The most amazing baby carriers I have ever tried. For me the company name is very important but this one is backed with amazing quality, comfort and…kindness.

I know you want to hear about the full-buckles, but first I will tell you WHO makes it. Yes, this is not a humane-less corporation exploiting unknown people’s labor. This is a family working with local mills and weavers, giving fair income to others in their community and producing high quality but affordable baby carriers, wrap and accessories. You can check their story in more details here – http://www.soulslings.com/pages/our-story

See, now this is a good start. Let’s go on the carrier and see if you like it as much as I did and immediately go and get at least one.
The Carrier: Paddy on green – woven cotton full buckle standard Soul, it is 100 % handwoven panel with woven cotton base and straps, tested for ASTM F2236 (as all Soul products are certified).
The Wearer – Me J and my husband…and a bunch of friends and library fans.
The Wearee: Lyuba – 1,5 years old and occasionally Nicky – 3,5 yers old (yes, he fits well enough in standard).

img_20161006_130753 img_20161006_130648img_20161006_130715 img_20161006_130753

Dimesions:

Seat width: 15,5 inches/39 cm
Body panel height: 17 inches/43 cm

Two way shoulder adjustment, PFAs and sliding back/chest strap
Recommended from 7-18 kg.children for front and back carries (back carry is suitable for babies who can sit unassisted).

Padding – this is something I just love and admire. Just the way I like it. The waistband and the shoulder straps have this specific  padding material, so soft but stable.  Medium thickness, not as thin as Lenny’s quilted waistband (which I also love), but not as thick as Tula’s (which is definitely not my type of waistband).  It holds my waist without causing pressure, but is firm and stable enough. Gives a special squishy and soft feeling, very light, but still durable. There is an elastic safety band near the waistband buckle. The waist and shoulder straps are generously fitting petite and “plus-size” wearers.

img_20161028_140757

Shoulder straps – you can carry a world on your shoulders without feeling any discomfort and pressure. Same as waistband J. With the two way shoulder adjustment and the PFAs (perfect fit adjusters) you can feel what a perfect fit means and actually achieve it. Plus enables quick and easy nursing in the carrier.

This is quite big carrier which can proudly accompany you through all your babywearing journey. I even carried my toddler boy who is almost 3,5 years old, 14 kg.and 96 cm. Of course he wasn’t supported knee-to-knee, but he was more than comfortable, so was I, during more than one hour mountain hike in Eastern Rhodopes in quite hilly terrain. Actually I mostly judge about a carrier by the way I feel after a long hike in the mountains here. So this one get all the prizes <3!  I love light and squishy SSCs and this one is exactly like that + provides support and stability. I have a special pelvic bones and some carriers really make me cry, though this one makes me wanna go for a miles J.
img_20161007_131028 img_20161028_140750 img_20161124_131613 img_20161028_163301
More reviews of Soul toddler full-buckles, Soul tais and a few wraps are coming. Follow up.
 

Споделете с нас вашият опит