Вълшебен възел с участие в Световната седмица за уважеие към раждането 2015 г.

Имам огромното удоволствие да ви съобщя, че ще участвам като лектор в програмата по случай Световната седмица за уважение към раждането под надслов „Неп­ре­къс­ната обич и под­к­репа за мен и моето бебе“ (17−24 май 2015 г.).

На 30 май от 10:30 часа в “Жасмин тий хаус” (ул. Петко Каравелов 26, гр. Варна) ще съм част от Творческо кафе – Варна и ще обсъдим темата за кенгурувата грижа, както и за ползите от бебеносенето за бебето и майката. Ще покажа и някои основни връзвания на слингове.

t-kave-02-small

За седма поредна година Бъл­га­рия се включва в отбе­ляз­ва­нето на Световната сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето. Събития ще се про­ве­дат в 5 града.
Световна сед­мица за ува­же­ние към раж­да­нето се чества от 2004 година по идея на Френския алианс за ува­же­ние към раж­да­нето (AFAR). Отбе­ляз­ва­нето на сед­ми­цата дава въз­мож­ност на орга­ни­за­ции от всички страни да се обе­ди­нят под една идея и да пови­шат общес­т­ве­ната чув­с­т­ви­тел­ност към проб­ле­мите на раж­да­нето и пра­вата на раж­да­щата жена. Темата тези година е „Неп­ре­къс­ната обич и под­к­репа за мен и моето бебе“.

Ето и останалите събития, които ще се проведат във Варна по време на Световната седмица за уважение към раждането:

22.05.2015 г. (петък)
18:00 до 19:30 – гр. Варна, йога студио „ТРИМУРТИ”, ул. „Йоан Екзарх” 12
“Йога практики за релаксация”

Един от основните инструменти, с който да преведем ума в покой и тялото в здравословен ритъм, подходящ преди; по време на и след бременността и раждането. В нашия забързан свят телата и умовете ни спират да функционират зажаднели за релаксация. Да се научим как по всяко време, на всяко място и събитие можем да се възползваме от нейната благодат !
водещ Велислава Славова – йога учител и майка на двама,
за контакт: tapas_vn@abv.bg, 0899 818 779
вход: свободен / дарение
https://www.facebook.com/events/904263066262930/

*
28.05.2015 г. (четвъртък)
18:30 до 20:30 – гр. Варна, хотел „Капитол”, ул. „Петко Каравелов” 40
“Тренинг „Щастлива майка = щастливо дете””

Всяка майка би дала всичко детето й да е щастливо и да реализира мечтите си. Често това е по- важно от осъществяването на нейните лични мечти. Защо обаче тази наша силна любов и отдаденост не винаги води до щастието на детето? Защо често стигаме до там да се питаме „Къде сбърках?“, когато видим детето нещастно, объркано или станем свидетели на лошото му поведение?
водещи Ирина Вълчева – Кръстева – треньор личностно развитие и майка
Маги Ангелова – психолог
С предварително записване на: http://www.galerini.com/shastlivamaika.html, seminar@galerini.com, GSM: 0884 022 122
вход : 20 лв.

*
30.05.2015 г. (събота)
10:30 – гр. Варна, вегетарианско-рибен ресторант „Жасмин Тий Хаус”, ул. „Петко Каравелов” 26
“Творческо кафе”

На което всеки месец споделяме творческите си импулси, куп полезна информация и получаваме подкрепа за себе си и начинанията си. Този месец и по повод Световна седмица за уважение на ражданет в подкрепа на:
Кенгуру грижа – ползи за майката и бебето
водещ Яна Мицева – консултант по носене на бебето в слинг и майка на трима
за контакт: http://www.fairyknot.org/, 0893 427 142
вход – свободен / дарение

*
04.06.2015 г. (четвъртък)
18:30 до 20:00 – гр. Варна, йога студио „ТРИМУРТИ”, ул. „Йоан Екзарх” 12
“Аз, моят любим и нашето бебе – как да запазим Любовта и страстта след раждането?”

Този въпрос обикновено ни връхлита неподготвени, има потенциала да ни тревожи и хвърля сенки върху радостта от новия живот. Как да съхраним женствеността си, нежността, свежестта и връзката с любимите същества здравословно, защото с раждането започват важните събития в живота на семейството.
водещ Ирина Вълчева – Кръстева – треньор личностно развитие, бели денс учител и майка
за контакт: http://www.galerini.com/, seminar@galerini.com, GSM: 0884 022 122
вход: свободен / дарение

*
05.06.2015 г. (петък)
10:30 до 12:00 – училище “Чакам бебе” към сп.Майчинство, гр. Варна, МАLL ВАРНА, ет.2 кафе “MADO”
“Същността на раждането и потребностите на раждащата жена”

Ще научите как протича процеса на естественото раждане, хормоните и обстоятелствата които дават своя отпечатък. Ще поговорим за промените в поведението на раждащата жена и потребностите й за здравословно и леко раждане. Няколко кратки стъпки за да постигане на желаното раждане.
Партньорите са добре дошли!
водещ: Мария Христова – дула и и нструктор по раждане, майка на двама
за контакт: 0898 562 104; 02/962 47 44
вход: свободен – с предварително записване на http://www.deteto.info/seminar.aspx?id=9

*
11.06.2015 г. (четвъртък)
17:30 до 19:00 – гр. Варна, център за семейно консултиране и медиация „Разум и Сърце”, ул. „Пирин” 20A
„Бебе и мама в едно след раждането: Контактът”

9 месеца майката носи нежно своето бебе в утробата, предлагайки му оптимални условия за живот. Раждането идва като пределен момент. А продължението? Какво е неговото значение за двамата? Как те го изживяват и запаметяват? Кои са факторите, които ни влияят?
водещ Ива Василева – психолог и медиатор
за контакт: http://www.intramentis.com/, info@intramentis.com, GSM: 0879 68 48 26
вход: свободен / дарение

*
17.06.2015 г. (сряда)
17:00 до 19:00 – гр. Варна, йога студио „ТРИМУРТИ”, ул. „Йоан Екзарх” 12
“Дулата – продължителна грижа и подкрепа за мен и моето бебе”

Периодът на бременността, раждането и майчинството е изпълнен с новости и предизвикателства, пред които сме изправени. Те често ни изглеждат по-големи от нас, непонятни и трудни за преодоляване. Когато имаме спътник до себе си, който знае как да ни преведе през трънливите пътеки на живота, пътуването става по-леко, по-приятно и победоносно. За здравето на майката и бебето заедно, за цялостта на семейството – дулата е верен спътник. Защо и Как? Елате да си поговорим
водещи: Мария Христова и Милена Дянкова – дули, инструктори по раждане и майки х2
за контакт: 0888 864 973, 0889 306 731
вход: свободен / дарение

*
20–21.06.2015 г. (събота и неделя)
от 10:30 – Клуб-библиотека „Виде­лина“, ул. „Цар Симеон І” 27, ет. 2, ст. 6, Варна
Филмов уикенд, пос­ве­тен на раждането
Про­жек­ция на доку­мен­тал­ните филми

„Да раждаш с удо­вол­с­т­вие — най-добре скри­тата тайна“ — 20 юни

Доку­мен­та­лен филм, който раз­к­рива непоз­на­тата страна на раж­да­нето — въз­мож­ността то да бъде при­ятно, безо­пасно и удов­лет­во­ря­ващо пре­жи­вя­ване. Той пре­диз­виква зри­те­лите да пре­раз­г­ле­дат онова, което знаят за раж­да­нето и него­вия потен­циал. Среща ни отб­лизо с 11 двойки, които спо­де­лят своите стра­хове, въл­не­ния, тър­се­ния и под­го­товка, и ни прави сви­де­тели на силата и мощта, която отк­ри­ват в себе си, за да родят своите бебета по един нежен, любящ и при­я­тен начин. Това е филм, който вдъх­но­вява жените да повяр­ват в себе си. Филм, който про­мени отно­ше­ни­ето на много тат­ковци в Бъл­га­рия и ги убеди да бъдат до май­ката в този момент.

„Мик­ро­раж­дане“ — 21 юни

Доку­мен­та­лен филм, който раз­рива най-новите научни изс­лед­ва­ния на мик­рос­ко­пич­ните съби­ти­ята по време или непос­ред­с­т­вено след раж­да­нето. Освен поя­вата на едно ново човешко същес­тво, се случва и още едно реша­ващо съби­тие, което не се вижда с невъ­о­ръ­жено око. Но то би могло да опре­дели здра­вето на бебето за целия му живот. Това е пося­ва­нето на бебето с мик­ро­би­ома – всички мик­роби, както и тех­ните гени и геноми, които живеят в и върху човеш­кото тяло. Учените отк­ри­ват, че ако се намес­ваме в естес­т­ве­ните про­цеси на раж­да­нето или ги про­пус­каме изобщо, това може да има опус­то­ши­телни пос­ле­дици за дъл­гос­роч­ното здраве на нашите деца.
орга­ни­за­тори: Алианс на бъл­гар­с­ките аку­шерки и Фондация „Родители за родители“
за кон­такт: dani.dim.bg@abv.bg, info@tvoritelnitzi.org, тел. 0888 579 749, 0899 430 120
вход: 4 лв.

Информация за събитията в други градове: http://www.rodilnitza.com/blog/uncategorized/world-respecting-childbirth-week-2015/

Споделете с нас вашият опит